Nuori soittaa! 2022 -suojelijat

Atso Almila, kapellimestari:

kuva: Petter Martiskainen

“Nuorten musisoinnilla on valtava yhteisöllinen merkitys. Samanhenkinen kaveripiiri, palo saavuttaa asioita yhdessä ja myös sitouttaa kunkin nuoren lähipiiri musiikin iloon, kuulijoina. Aivotutkimus osoittaa, että musiikki edesauttaa kaikkea menestymistä opintiellä. Ihminen hyötyy musiikista koko elämänsä, vaikkei sitä ammatikseen tekisikään. Moni nuori saa varhaisemmasta musisoinnista upean harrastuksen aikuisuuteensa. Soiton parissa kehittyvät käden taidotkin, nuoren motoriikka paranee näin. Musiikissa on elämän syvä ilo.”

Li Andersson, opetusministeri:

”On vaikea kuvitella maailmaa ilman musiikkia. Jokaisella meistä on oma, erityinen musiikkisuhde ja sitä on syytä vaalia. Siksi on tärkeää varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus musiikkiin.”

Rosa Meriläinen, pääsihteeri (Kulta ry):

kuva: Mikael Ahlfors

“Musiikilla on valtava merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle: musiikki tuo elämään iloa ja lohtua sekä auttaa katsomaan maailmaa uudesta näkökulmasta. Kun varmistetaan, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus soittaa ja laulaa, tehdään samalla parempaa huomista.”

Tapahtumasta 

Historia 

Oppilaitokset